okladka

Skarbiec nauczyciela-terapeuty + CD w.2015

Anna Franczyk Katarzyna Krajewska

Wydawnictwo: IMPULS

ISBN: 9788378508175

Waga: 0.41 kg

Format: 16.00x23.50 cm

Cena detaliczna: 34.00 zl

Nasza CENA:
33.03 zl

Oszczedzasz: 0.97 zl

Niedostepne
[...] mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi [...] zachęcał Janusz Korczak. Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Każde dziecko musi mieć określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do rozwoju, który dorośli powinni wspomagać. Chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania zarówno dziecka, jak i środowiska, autorki zgromadziły materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, stymulacyjnym, korekcyjnym lub kompensacyjnym. Opracowanie obejmuje szeroko pojętą pracę terapeutyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym. W pierwszej części książki znajdują się materiały, przy pomocy których można przeprowadzić wstępną diagnozę dziecka. Druga część opracowania zawiera przykładowe opisy przypadków oraz programy terapeutyczne dostosowane do określonego przez terapeutę poziomu. W trzeciej części zawarte są wskazówki dla nauczyciela dotyczące planowania pracy dydaktyczno-terapeutycznej oraz przykładowe indywidualne plany pracy terapeutycznej. Proponowane ćwiczenia i zabawy w poszczególnych planach okresowych mogą zarówno być wykorzystane w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i stanowić część zajęć z niezbyt licznymi grupami dzieci. Część czwarta książki zawiera podsumowanie pracy terapeutycznej. Znajdują się tu przykładowe opinie wydawane o dziecku i opisy jego postępów. W piątej i szóstej części autorki umieściły przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno-terapeutycznych, przyporządkowane do danego poziomu, oraz zestawy pomocy dydaktycznych i karty pracy, opracowane i wykorzystywane przez autorki w codziennej pracy z dziećmi.


Recenzje czytelników

Anna, 15 styczeń 2017

Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska - Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) , w której czytelnik pozna pracę nauczyciela jaką wykonuje pani Anna Franczyk oraz zawód pani Katarzyny Krajewskiej, terapeuta. Przez wiele lat nauczyciele zachowywali w tajemnicy sposoby nauczania ze względu na tajemnicę i sposoby nauczania. Obecnie edukacja się zmienia i chcemy jako odbiorcy każdej dziedziny poznawać szczeble skomplikowanych kroków edukacji.
Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) składa się z VI rozdziałów następującej treści:
I rozdział: Diagnoza
II rozdział : Wyniki diagnozy
III rozdział : Planowanie pracy dydaktyczno- terapeutycznej
IV rozdział: Podsumowanie pracy dydaktyczno – terapeutycznej
V rozdział: Przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno – terapeutycznych oraz wybrane karty pracy
VI rozdział: Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy dydaktyczno – terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym
Autorki na wstąpi e udzieliły informacji związanych z tematyką książki – rozwój dziecka oraz pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym, która jest oparta na pracy z dziećmi o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych , nawiązanie do książki wydanej wcześniej przez wydawnictwo Impuls. „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju . Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna skupiły swoją uwagę oraz na kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka oraz wyjaśnione są poziomy zmysłowy, poznawczy, abstrakcyjno – badawczy, abstrakcyjno – symboliczny.
I rozdział Diagnoza jest najważniejszym z zagadnień skupiającym uwagę autorek, aby zapoznać czytelnika z problemem występującym u dzieci w początkowej fazie ich początkowego rozwoju. Opisane są narzędzia diagnostyczne (zabawy, ćwiczenia, karty pracy, które są wykorzystywane podczas diagnozowania umiejętności i możliwości dziecka) w tym:
Poznajemy się, zabawy klockami, zabawy manualne, zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych , zabawy ze zwierzętami, zabawy z literami
Rozdział I zawiera również kwestionariusze dotyczące obserwacji rozwoju dziecka:
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom zmysłowy
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom poznawczy
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom abstrakcyjno- badawczy
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom abstrakcyjno- symboliczny
Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju składa zawiera następujące informacje : imienia i nazwisko, wiek, rok w przedszkolu, wskaźniki rozwojowe, pierwsza obserwacja, druga obserwacja , trzecia obserwacja. Umieszczony jest kwestionariusz w formie tabelki. Autorki wyjaśniają pojęcie kwestionariusza, co ułatwia czytelnikowi w sposób czytelny rozwinąć zasób wiedzy w tym temacie.
Bawimy się razem - „Zabawa w dom” jest zabawą , która zwróciła moją uwagę. Można wiele z niej wywnioskować z i zadać dzieciom wiele pytań związanych z poznaniem środowiska domowego i czynności z nim związanych np. za pomocą rysunków i rozmowy dotyczące domu. Zabawy są dostosowane dla każdego dziecka wieku przedszkolnym . Dzieci, które wymagają szczególnej uwagi nie będą odczuwać odrębnej dyskwalifikacji , lecz poznają sposoby na wspólną integrację razem z rówieśnikami.
II rozdział dotyczy przykładowych przypadków oraz programy terapeutyczne dostosowane do określonego przez terapeutę poziomu obserwacji rozwoju dziecka.
Uwaga została skupiona na opisie obserwacji dziecka na każdym poziomie poznawczy, zmysłowy, abstrakcyjno- badawczy, abstrakcyjno- symboliczny. Zawiera ten rozdział informacje na temat dziecka – indywidualne opisy przypadków , problemy, osiągnięcia dziecka podczas obserwacji w trakcie pracy terapeutycznej, zapoznanie się z przypadkiem dziecka, opis sytuacji dziecka , dane o dziecku, ogólny program pracy pedagogiczny.
Adekwatny sposób przedstawienia przez panią Katarzynę problemu dziecka opisanego przez indywidualne przypadki przybliżą nam wiedzę z zakresu pracy z terapeutą.
W rozdziale III pani Anna Franczyk podzieliła się swoją wiedzą pedagogiczną i opisała przykładowe indywidualne plany dydaktyczno – terapeutyczne dotyczące pracy nauczyciela z dzieckiem. Nawiązanie jest również do poziomu obserwacji dziecka na każdym poziomie poznawczym, zmysłowym, abstrakcyjno - badawczym, abstrakcyjno- symbolicznym. Zawierają one trzy czasookresy, tzw. plan pracy.

1.Strefa oddziaływań terapeutycznych
2.Działania edukacyjne – rodzaje zastosowanych ćwiczeń
3.Uwagi nauczyciela

Tabelka przedstawia okresowy plan pracy dydaktyczno – terapeutycznej ułatwiający zrozumienie pracy nauczyciela od strony teoretycznej.
Rozdział IV zawiera szczegółowe podsumowanie pracy dydaktyczno – terapeutycznej w tym:
- opisy postępów rozwoju psychomotorycznego tj. dane o dziecku, wiek, rodzaj dysfunkcji, rok w placówce i jej nazwa, sukcesy oraz nawiązanie do poziomu obserwacji dziecka
Ten rozdział przybliża nam postępy edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz te, które mają indywidualny tok edukacji .
Rozdział V zawiera dołączoną do książki płytę CD z scenariuszami. Przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno – terapeutycznych oraz wybrane karty pracy. Wyszczególnione jest wszystko na zajęcia co posłuży do pracy w zawodzie nauczyciela: cel ogólny, cel szczegółowy, temat, metody, środki dydaktyczne, przebieg zajęć .
Jako dodatkowy element można napisać własne uwagi dotyczące zajęć. Gdy miałam praktyki w przedszkolu bardzo mi to pomogło w prowadzeniu późniejszych zajęć. Mogłam zaobserwować co dzieci lubią najbardziej podczas zabaw oraz prowadzenia zabaw.
Rozdział VI skupia się na pomocach dydaktycznych wykorzystywanych w pracy dydaktyczno – terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym jakie wykonuje się podczas trwania zajęć.
Pomoce są ważne , gdyż utrwalają zapamiętywanie tematów , które nauczyciel- terapeuta przygotował do zajęć. Przykłady pomocy dydaktycznych są następujące: klocki, puzzle, mozaiki geometryczne.
Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) to książka, którą warto polecić. Napisana językiem zrozumiałym. Autorki przekazały wiedzę, która będzie służyć czytelnikom poznającym świat edukacji od kuchni, zabawy zamieszczone przybliży problemy dzieci jakie występują w wieku przedszkolnym.
Polecam zapoznać się z tą interesującą książką wydaną przez Wydawnictwo Impuls, gdyż stanowi prawdziwy pedagogiczno- terapeutyczny Skarbiec do którego warto zaglądnąć

Ocena: ******

Anna, 07 styczeń 2017

Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska - Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) , w której czytelnik pozna pracę nauczyciela jaką wykonuje pani Anna Franczyk oraz zawód pani Katarzyny Krajewskiej, terapeuta. Przez wiele lat nauczyciele zachowywali w tajemnicy sposoby nauczania ze względu na tajemnicę i sposoby nauczania. Obecnie edukacja się zmienia i chcemy jako odbiorcy każdej dziedziny poznawać szczeble skomplikowanych kroków edukacji.
Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) składa się z VI rozdziałów następującej treści:
I rozdział: Diagnoza
II rozdział : Wyniki diagnozy
III rozdział : Planowanie pracy dydaktyczno- terapeutycznej
IV rozdział: Podsumowanie pracy dydaktyczno – terapeutycznej
V rozdział: Przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno – terapeutycznych oraz wybrane karty pracy
VI rozdział: Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy dydaktyczno – terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym
Autorki na wstąpi e udzieliły informacji związanych z tematyką książki – rozwój dziecka oraz pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym, która jest oparta na pracy z dziećmi o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych , nawiązanie do książki wydanej wcześniej przez wydawnictwo Impuls. „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju . Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna skupiły swoją uwagę oraz na kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka oraz wyjaśnione są poziomy zmysłowy, poznawczy, abstrakcyjno – badawczy, abstrakcyjno – symboliczny.
I rozdział Diagnoza jest najważniejszym z zagadnień skupiającym uwagę autorek, aby zapoznać czytelnika z problemem występującym u dzieci w początkowej fazie ich początkowego rozwoju. Opisane są narzędzia diagnostyczne (zabawy, ćwiczenia, karty pracy, które są wykorzystywane podczas diagnozowania umiejętności i możliwości dziecka) w tym:
Poznajemy się, zabawy klockami, zabawy manualne, zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych , zabawy ze zwierzętami, zabawy z literami
Rozdział I zawiera również kwestionariusze dotyczące obserwacji rozwoju dziecka:
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom zmysłowy
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom poznawczy
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom abstrakcyjno- badawczy
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka poziom abstrakcyjno- symboliczny
Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju składa zawiera następujące informacje : imienia i nazwisko, wiek, rok w przedszkolu, wskaźniki rozwojowe, pierwsza obserwacja, druga obserwacja , trzecia obserwacja. Umieszczony jest kwestionariusz w formie tabelki. Autorki wyjaśniają pojęcie kwestionariusza, co ułatwia czytelnikowi w sposób czytelny rozwinąć zasób wiedzy w tym temacie.
Bawimy się razem - „Zabawa w dom” jest zabawą , która zwróciła moją uwagę. Można wiele z niej wywnioskować z i zadać dzieciom wiele pytań związanych z poznaniem środowiska domowego i czynności z nim związanych np. za pomocą rysunków i rozmowy dotyczące domu. Zabawy są dostosowane dla każdego dziecka wieku przedszkolnym . Dzieci, które wymagają szczególnej uwagi nie będą odczuwać odrębnej dyskwalifikacji , lecz poznają sposoby na wspólną integrację razem z rówieśnikami.
II rozdział dotyczy przykładowych przypadków oraz programy terapeutyczne dostosowane do określonego przez terapeutę poziomu obserwacji rozwoju dziecka.
Uwaga została skupiona na opisie obserwacji dziecka na każdym poziomie poznawczy, zmysłowy, abstrakcyjno- badawczy, abstrakcyjno- symboliczny. Zawiera ten rozdział informacje na temat dziecka – indywidualne opisy przypadków , problemy, osiągnięcia dziecka podczas obserwacji w trakcie pracy terapeutycznej, zapoznanie się z przypadkiem dziecka, opis sytuacji dziecka , dane o dziecku, ogólny program pracy pedagogiczny.
Adekwatny sposób przedstawienia przez panią Katarzynę problemu dziecka opisanego przez indywidualne przypadki przybliżą nam wiedzę z zakresu pracy z terapeutą.
W rozdziale III pani Anna Franczyk podzieliła się swoją wiedzą pedagogiczną i opisała przykładowe indywidualne plany dydaktyczno – terapeutyczne dotyczące pracy nauczyciela z dzieckiem. Nawiązanie jest również do poziomu obserwacji dziecka na każdym poziomie poznawczym, zmysłowym, abstrakcyjno - badawczym, abstrakcyjno- symbolicznym. Zawierają one trzy czasookresy, tzw. plan pracy.

1.Strefa oddziaływań terapeutycznych
2.Działania edukacyjne – rodzaje zastosowanych ćwiczeń
3.Uwagi nauczyciela

Tabelka przedstawia okresowy plan pracy dydaktyczno – terapeutycznej ułatwiający zrozumienie pracy nauczyciela od strony teoretycznej.
Rozdział IV zawiera szczegółowe podsumowanie pracy dydaktyczno – terapeutycznej w tym:
- opisy postępów rozwoju psychomotorycznego tj. dane o dziecku, wiek, rodzaj dysfunkcji, rok w placówce i jej nazwa, sukcesy oraz nawiązanie do poziomu obserwacji dziecka
Ten rozdział przybliża nam postępy edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz te, które mają indywidualny tok edukacji .
Rozdział V zawiera dołączoną do książki płytę CD z scenariuszami. Przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno – terapeutycznych oraz wybrane karty pracy. Wyszczególnione jest wszystko na zajęcia co posłuży do pracy w zawodzie nauczyciela: cel ogólny, cel szczegółowy, temat, metody, środki dydaktyczne, przebieg zajęć .
Jako dodatkowy element można napisać własne uwagi dotyczące zajęć. Gdy miałam praktyki w przedszkolu bardzo mi to pomogło w prowadzeniu późniejszych zajęć. Mogłam zaobserwować co dzieci lubią najbardziej podczas zabaw oraz prowadzenia zabaw.
Rozdział VI skupia się na pomocach dydaktycznych wykorzystywanych w pracy dydaktyczno – terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym jakie wykonuje się podczas trwania zajęć.
Pomoce są ważne , gdyż utrwalają zapamiętywanie tematów , które nauczyciel- terapeuta przygotował do zajęć. Przykłady pomocy dydaktycznych są następujące: klocki, puzzle, mozaiki geometryczne.
Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) to książka, którą warto polecić. Napisana językiem zrozumiałym. Autorki przekazały wiedzę, która będzie służyć czytelnikom poznającym świat edukacji od kuchni, zabawy zamieszczone przybliży problemy dzieci jakie występują w wieku przedszkolnym.
Polecam zapoznać się z tą interesującą książką wydaną przez Wydawnictwo Impuls, gdyż stanowi prawdziwy pedagogiczno- terapeutyczny Skarbiec do którego warto zaglądnąć.

Ocena: ******

Malwina Andrzejewska, 15 czerwiec 2015

Warto,polecam!!!

Ocena: ******

Dodaj recenzję

Imię i nazwisko*
Email*
Ocena*
Treść recenzji*
Napisz jeszcze conajmniej 200 znakówLaureat rankingu
Zaufane opinie Ceneo.pl 2016

Kategoria:
Multimedia

Laureat rankingu
Zaufane opinie Ceneo.pl 2016

Kategoria:
Najlepszy sprzedawca

Wyszukaj ksiażki:

Twój Koszyk

Zawartosc Koszyka

0 szt.  0.00

Panel Logowania

E-mail:
Hasło:
Rejestracja

Szczególnie polecamy:

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
28.01 zł
25.91 zł
Był sobie pies
Cameron W. Bruce
21.47 zł
Bądź sprawny jak lampart
Kelly Starrett, Glen Cordoza
72.25 zł
Harry Potter 8 Przeklęte Dziecko cz. I i II BR
Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne
26.21 zł
Resortowe dzieci Politycy
Kania Dorota, Targalski Jerzy, Marosz Maciej
35.99 zł
Jaglany detoks TW
Marek Zaremba
27.54 zł
11.64 zł
Nowe przygody skarpetek
Justyna Bednarek
25.81 zł
23.68 zł